Thông báo đăng ký học chuyên đề lớp CDC Tuần 7 + 8

17/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch dạy chuyên đề cho các sinh viên lớp CDC Tuần 7 + 8 như sau :

Sinh viên đăng ký học chuyên đề theo đường link sau : linkt78 


 

Chuyên đề Thời gian Thứ Ngày

Địa điểm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm RM trong thiết kế các công trình cầu 2:00 PM 7 22 - 09 - 2018

Tầng 2 - Thư Viện

Hệ thống GTTM trong đô thị 08:30 AM  7

22 - 09 - 2018

Dự kiến Tầng 2 - Thư Viện 
Giới thiệu các thí nghiệm công trình cầu - Phần 2 8:00 AM 3 25 - 09 - 2018

Phòng TN Bộ môn Cầu ( Tầng 3 NTN)

Tổng quan về phương pháp thí nghiệm theo Supper-Pave 8:30 AM 7 29 - 09 - 2018

Dự kiến Tầng 2 - Thư Viện

Hướng dẫn sử dụng phần mềm RM trong thiết kế các công trình cầu 2:00 PM 7 29 - 09 - 2018

Dự kiến Tầng 2 - Thư Viện

         
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)