Thông báo Vv xét chọn nhận Giải thưởng KOVA

18/05/2016

Thông báo Vv xét chọn nhận Giải thưởng KOVA

Căn cứ Thông báo Giải thưởng KOVA thứ 14 của Ủy ban Giải thưởng KOVA ngày 24/4/2016, phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên xin thông báo tới sinh viên năm thứ 2,3,4 được biết. Đây là giải thưởng vinh danh các nhân tố tiêu biểu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: các nhà khoa học, các tấm gương người tốt việc tốt, cùng các em sinh viên từ khắp nơi trên cả nước.

Chi tiết giải thưởng như sau: tb

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)