Thông báo Vv triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học.

24/03/2017

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017 số 473/KH-ĐHXD ngày 12/8/2016. Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2016-2017: tb

Khoa yêu cầu toàn bộ sinh viên học ở kỳ I năm học 2016-2017 thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)