Thông báo Vv Tổ chức ''Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên'' NH2016-2017

20/09/2016

Thời gian: Buổi chiều ngày 25/9/2016 (Chủ nhật) từ 14h00 - 16h00.

Yêu cầu: Lớp trường các lớp K58+K59+K60 thông báo cho từng thành viên trong lớp mình, yêu cầu không vắng mặt nhà trường sẽ đi điểm danh.

Danh sách giáo viên chủ nhiệm + phòng học buổi Tuần lễ công dân sinh viên:

 

TT

Họ tên GV

Lớp

Phòng

1

Phạm Quốc Việt

58CD1+ 58CD2

27H2

2

Thái Hồng Nam

58CD3

606H1

3

Đinh Xuân Hoàn

58CD4

607H1

4

Nguyễn Quốc Bảo

58CD5

608H1

5

Đỗ Duy Đỉnh

58CDE

609H1

6

Vũ Đình Chiều

58TRD

610H1

7

Phạm Trọng Tĩnh

59CD1

413H1

8

Nguyễn Văn Hiến

59CD2+ 59CD5

41H2

9

Nguyễn Tuân

59CD3

601H1

10

Bùi Huy Tăng

59CD4

602H1

11

Khúc Đăng Tùng

59CDE

604H1

12

Nguyễn Đình Huy

59TRD

605H1

13

Đinh Thế Hiên

60CD1 + 60CD2

22H2

14

Vũ Công Viên

60CD3 + 60CD4

23H2

15

Nguyễn Hữu Mạnh

60CD5 + 60CD6

24H2

16

Trần Việt Hùng

60CDE

414H1

17

Bùi Duy Quỳnh

60TRD

412H1

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)