Thông báo Vv tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh đợt 5 năm 2017

10/10/2017

Thực hiện quyết định số 958/QĐ-ĐT ngày 27/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Vv Quy địnhChuẩn tiếng Anh đại học chính quy và kế hoạch năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo phối hợp với khoa Đào tạo quốc tế tổ chức  thi đánh giá trình độ tiếng Anh đượt 5 năm hcj 2017 như sau: 

Thông báo của phòng Đào tạo: tb

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)