Thông báo Vv tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh đợt 1 năm 2017

26/12/2016

Thông báo của phòng Đào tạo: tb

 

Lưu ý:

Những sinh viên đã đạt 450 điểm trở lên không cần đăng ký thi, nhưng để được Tốt nghiệp ra trường thì điểm đạt từ 450 điểm chỉ có giá trị trong 2 năm. Đến thời điểm sinh viên Tốt nghiệp mà điểm tiếng Anh đạt 450 trở lên đã quá hạn 2 năm là không còn giá trị,  sinh viên phải đăng ký thi lại.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)