Thông báo Vv tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt II năm 2017

29/03/2017

Thực hiện quyết định số 958/QĐ-ĐT ngày 27/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Vv Quy định chuẩn  tiếng Anh đại học chính quy và kế hoạch năm học 2016-2017. Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi đánh giá chuẩn ra tiếng ANh đợt II năm 2017 như sau: TB

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)