Thông báo Vv Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 3 - năm 2018

21/06/2018

Sinh viên đến nhận bằng lưu ý:

  • Đúng 7h00 ngày 22/6/2018 có mặt tại hội trường tầng 2 G3 để điểm danh, sau 7h20 nếu sinh viên không điểm danh sẽ không được lên bục nhận bằng.
  • Sinh viên chưa nhận áo cũng không được nhận bằng.
  • Sinh viên lưu ý: Nngồi đúng vị trí của Khoa được phân công. Khi ra xếp hàng để lên nhận bằng đúng theo thứ tự nhận bằng ở bảng dưới.
      DANH SÁCH SINH VIÊN KÝ NHẬN ÁO    
                     
TT M· SV Líp  Hä  Tªn TTRT Rút HS Khảo sát Ký nhận áo Ký trả áo Thứ tự
nhận bằng
1 855852 52CD1 Chế Mạnh  Hùng 6*2018         1
2 1025355 55CD5 Đỗ Văn  Phóng 6*2018         2
3 279755 55CD6 Trương Tiến Thành 6*2018         3
4 788456 56CD2 Đỗ Văn  Đạo 6*2018     Đã nhận   4
5 914656 56CD2 Cao Tất Trung 6*2018         5
6 550457 57CD1 Cao Văn Nam 5*2017 Chưa rút chưa KS     6
7 365957 57CD2 Phan Duy Hải 5*2018     Đã nhận   7
8 552257 57CD4 Vũ Đức Thanh 6*2018         7
9 302457 57CD4 Ngô Trung Đức 6*2018     Đã nhận   9
10 1124957 57CD4 Bùi Sơn Hữu 6*2018         10
11 339457 57CD5 Phan Văn Hùng 05*2018         11
12 171957 57CD5 Nguyễn Văn Viết 6*2018     Đã nhận   12
13 217058 58CD1 Tôn Xuân Hiệp 5*2018     Đã nhận   13
14 495958 58CD1 Phạm Đức Ngọc 5*2018   chưa KS     14
15 509758 58CD1 Ngô Minh Tuấn 6*2018     Đã nhận   15
16 614258 58CD1 Đỗ Văn  Thứ 05*2018         16
17 111558 58CD1 Nguyễn Văn Thưởng 5*2018         17
18 493558 58CD1 Phạm Khánh Thành 5*2018     Đã nhận   18
19 251358 58CD2 Vũ Hải Thoại 05*2018     Đã nhận   19
20 611658 58CD2 Nguyễn Văn Hoan 6*2018     Đã nhận   20
21 436458 58CD2 Phạm Văn Thắng 6*2018     Đã nhận   21
22 270558 58CD2 Vũ Đình Đức 5*2018     Đã nhận   22
23 514458 58CD2 Hồ Ngọc Thùy 5*2018     Đã nhận   23
24 301458 58CD2 Nguyễn Lập Quyền 6*2018     Đã nhận   24
25 358958 58CD2 Phạm Đức Thịnh 6*2018         25
26 404258 58CD2 Nguyễn Tiến Thắng 6*2018     Đã nhận   26
27 125958 58CD3 Mai Trọng Hoàng 6*2018     Đã nhận   27
28 27058 58CD3 Lê Minh Đức 6*2018     Đã nhận   28
29 348858 58CD3 Phạm Đức Cảnh 6*2018     Đã nhận   29
30 318258 58CD3 Hoàng Văn Hiếu 6*2018     Đã nhận   30
31 480158 58CD3 Nguyễn Như Trọng 05*2018     Đã nhận   31
32 654558 58CD3 Phạm Thế Tưởng 6*2018     Đã nhận   32
33 374958 58CD3 Nguyễn Quang Phương 6*2018     Đã nhận   33
34 95558 58CD3 Vũ Hoàng Gia 6*2018     Đã nhận   34
35 92358 58CD3 Nguyễn Công Tuấn 05*2018     Đã nhận   35
36 525558 58CD3 Chu Duy Hùng 6*2018     Đã nhận   36
37 143658 58CD3 Ngô Xuân Hinh 6*2018     Đã nhận   37
38 399058 58CD4 Ngô Thanh Long 6*2018     Đã nhận   38
39 348758 58CD4 Phạm Văn Hưng 05*2018     Đã nhận   39
40 58358 58CD4 Nguyễn Xuân Trường 6*2018     Đã nhận   40
41 131358 58CD4 Mai Đức Anh 6*2018     Đã nhận   41
42 578458 58CD4 Trần Văn Dũng 6*2018     Đã nhận   42
43 352258 58CD4 Phạm Vũ Hanh 6*2018     Đã nhận   43
44 539958 58CD4 Đặng Văn Anh 6*2018     Đã nhận   44
45 183558 58CD5 Bùi Đức Dương 5*2018     Đã nhận   45
46 509858 58CD5 Vũ Hồng Phát 05*2018     Đã nhận   46
47 322358 58CD5 Đặng Văn Tình 6*2018     Đã nhận   47
48 311658 58CD5 Nguyễn Xuân Đạo 05*2018     Đã nhận   48
49 256558 58CD5 Phạm Văn Huy 6*2018     Đã nhận   49
50 177458 58CD5 Nguyễn Văn Dũng 6*2018     Đã nhận   50
51 174758 58CD5 Nguyễn Đức Thắng 6*2018     Đã nhận   51
52 403758 58CD5 Nguyễn Tiến Đạt 6*2018     Đã nhận   52
53 197158 58CDE Nguyễn Hữu San 6*2018     Đã nhận   53
54 3432758 58CDE Nguyễn Hồng Đào 6*2018     Đã nhận   54
55 516358 58CDE Nguyễn Hải Đính 5*2018     Đã nhận   55
56 40958 58CDE Lục Anh Tuấn 6*2018     Đã nhận   56
57 221258 58CDE Nguyễn Quốc Hưng 6*2018     Đã nhận   57
58 561058 58CDE Nguyễn Thái Hoàng 6*2018     Đã nhận   58
59 359755 55TRD Nguyễn Tiến Dũng   Chưa rút chưa KS     59
60 476056 56TRD Hoàng Nam 6*2018   chưa KS     60
61 536857 57TRD Nguyễn Bảo Anh 6*2018     Đã nhận   61
62 792557 57TRD Lê Đức Cường     chưa KS     62
63 3416658 58TRD Nguyễn Văn Trung 6*2018     Đã nhận   63
64 142158 58TRD Trần Văn Mạnh 6*2018     Đã nhận   64
65 3286458 58TRD Đặng Tiến Nguyện 6*2018     Đã nhận   65
66 02102211 LT11CD Phạm Đức Trường 6*2018     Đã nhận   66
                     

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)