Thông báo Vv tổ chức buổi "Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường" NH 2017-2018

06/10/2017

Căn cứ vào Quy chế chọ sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2017.

Nhà trường quyết định tổ chức buổi "Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường" năm học 2017-2018.

Thời gian: 19h00 ngày 14 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Tầng 2 - Hội trường G3.

 

 

anh sách sinh viên tham gia của Khoa Cầu đường:

TT

Họ tên

Lớp

Chức vụ

Ghi chú

1.       

Nguyễn Xuân Toán

58CD1

Lớp phó

 

2.       

Trần Xuân Cương

58CD1

 

 

3.       

Lương Văn Vinh

58CD1

 

 

4.       

Phạm Xuân Tùng

58CD2

Lớp phó

 

5.       

Hồ Ngọc Thùy

58CD2

 

 

6.       

Đặng Mạnh Tiền

58CD2

 

 

7.       

Nguyễn Sĩ Hiệp

58CD3

Lớp trưởng

 

8.       

Phạm Quang Vũ

58CD3

Lớp phó

 

9.       

Phạm Văn Hà

58CD3

Bí thư

 

10.   

Mai Đức Anh

58CD4

Lớp trưởng

 

11.   

Nhữ Đình Duy

58CD4

 

 

12.   

Nguyễn Xuân Trường

58CD4

 

 

13.   

Trần Văn Tuyển

58CD5

 

 

14.   

Nguyễn Văn Công

58CD5

 

 

15.   

Nguyễn Quang Thưởng

58CD5

 

 

16.   

Nguyễn Nhật Quang

58CDE

Lớp trưởng

 

17.   

Trần Duy Tài

58CDE

Bí thư

 

18.   

Trịnh Phúc Thành

58CDE

Lớp phó

 

19.   

Nguyễn Hữu Thanh

58TRD

Lớp trưởng

 

20.   

Lê Bá Tâm

58TRD

Bí thư

 

21.   

Nguyễn Thị Thảo

58TRD

 

 

22.   

Bùi Quang Thứ

59CD1

Lớp trưởng

 

23.   

Phùng Văn Duy

59CD1

Lớp phó

 

24.   

Trần Văn Hưng

59CD1

Lớp phó

 

25.   

Trần Minh Quang

59CD2

Lớp trưởng

 

26.   

Chu Duy Ánh

59CD2

Lớp phó

 

27.   

Trần Thị Châm

59CD2

Bí thư

 

28.   

Đinh Văn Dũng

59CD3

Lớp trưởng

 

29.   

Bùi Thị Hoàng Anh

59CD3

 

 

30.   

Tô Ánh Sáng

59CD3

 

 

31.   

Trần Đức Anh

59CD4

Lớp trưởng

 

32.   

Từ Minh Trí

59CD4

Bí thư

 

33.   

Trần Văn Thoái

59CD4

 

 

34.   

Trần Mạnh Hùng

59CD5

Lớp trưởng

 

35.   

Lê Văn Tiệp

59CD5

 

 

36.   

Bùi Thị Xim

59CD5

Bí thư

 

37.   

Trịnh Hoài Đức

59CDE

Lớp trưởng

 

38.   

Kiều Phương Thúy

59CDE

 

 

39.   

Trịnh Thanh Tùng

59CDE

Bí thư

 

40.   

Nguyễn Minh Hiếu

59TRD

Lớp trưởng

 

41.   

Trần Thị Hoa

59TRD

 

 

42.   

Trần Văn Thủy

59TRD

 

 

43.   

Trần Hữu Tú

60CD1

Lớp trưởng

 

44.   

Phạm Văn Quang

60CD1

Bí thư

 

45.   

Trần Đức Hà

60CD1

 

 

46.   

Nguyễn Đặng Việt Anh

60CD2

Lớp trưởng

 

47.   

Phạm Trường Chinh

60CD2

Bí thư

 

48.   

Nguyễn Viết Tuấn

60CD2

 

 

49.   

Đậu Ngọc Cường

60CD3

Lớp trưởng

 

50.   

Nguyễn Đắc Phong

60CD3

 

 

51.   

Lê Ngọc Sơn

60CD3

 

 

52.   

Nguyễn Văn Toàn

60CD4

Lớp trưởng

 

53.   

Lê Văn Cao

60CD4

 

 

54.   

Nguyễn Văn Chiều

60CD4

 

 

55.   

Nguyễn Trọng Vũ

60CD5

Lớp trưởng

 

56.   

Nguyễn Bá Anh

60CD5

Bí thư

 

57.   

Nguyễn Duy Thuần

60CD5

Lớp phó

 

58.   

Thiều Quang Tùng

60CD6

Lớp trưởng

 

59.   

Giáp Thị Linh

60CD6

Bí thư

 

60.   

Nguyễn Minh Quang

60CD6

Lớp phó

 

61.   

Lê Hoàng Khang

60CDE

Lớp trưởng

 

62.   

Vũ Thị Hồng Nhung

60CDE

Lớp phó

 

63.   

Nguyễn Công Thành

60CDE

 

 

64.   

Phạm Thiên Việt Tiến

60TRD

Lớp trưởng

 

65.   

Hoàng Dugn My

60TRD

Lớp phó

 

66.   

Đàm Văn Cương

60TRD

Bí thư

 

67.   

Đinh Trung Hiếu

61CD1

Bí thư

 

68.   

Phạm Quốc Bảo

61CD1

 

 

69.   

Phạm Văn Sơn

61CD1

 

 

70.   

Trịnh Quốc Đạt

61CD2

Lớp trưởng

 

71.   

Nguyễn Trung Hưng

61CD2

 

 

72.   

Hoàng Minh Công

61CD2

 

 

73.   

Nguyễn Tiến Hoàng

61CD3

Bí thư

 

74.   

Nguyễn Tài Đình

61CD3

 

 

75.   

Nguyễn Anh Tài

61CD3

 

 

76.   

Nguyễn Thị Ngoan

61CD4

Lớp trưởng

 

77.   

Vũ Ngọc Quỳnh

61CD4

Bí thư

 

78.   

Lê Thành Long

61CD4

 

 

79.   

Phạm Công Trọng

61CD5

Lớp trưởng

 

80.   

Vũ Mạc Trường Giang

61CD5

Lớp phó

 

81.   

Vũ Văn Doanh

61CD5

Bí thư

 

82.   

Nguyễn Văn Nhật

61CD6

Bí thư

 

83.   

Đồng Bá Sơn

61CD6

Lớp phó

 

84.   

Vũ Văn Hoàn

61CD6

 

 

85.   

Lê Văn Duẩn

61CDE

Lớp trưởng

 

86.   

Ngô Đức Mạnh

61CDE

 

 

87.   

Nguyễn Kim Ngân

61CDE

 

 

88.   

Phạm Nguyên Đức Anh

61TRD

Lớp trưởng

 

89.   

Trần Thị Huệ

61TRD

 

 

90.   

Phạm Văn Chương

61TRD

Bí thư

 

 Yêu cầu sinh viên trong danh sách nghiêm túc thực hiện, đến đúng giời.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)