Thông báo Vv thu thập nguyện vọng mở lớp kỳ III NH 2016-2017

16/03/2017

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, Phòng ĐÀo tạo thông báo thời gian thu thập nguyện vọng để mở lớp môn học học kỳ III (học kỳ hè) từ ngày 17/03/2017 đến hết ngày 26/03/2017 qua địa chỉ website:http://daotao.nuce.edu.vn:8081.

Vậy Khoa Cầu đường thông báo đến sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa cũ được biết và thực hiện đúng thời gian.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)