Thông báo Vv Thanh toán ra trường cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.

08/02/2018

Lịch rút hồ sơ gốc vào này 12 và 13/3/2018 tại tầng 2 Hội trường G3 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Sinh viên nào chưa làm giấy thanh toán ra trường thì khẩn trương lên văn phòng Khoa làm thủ tục thanh toán ra trường trước ngày 01/03/2018.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018: ds

 

Danh sách sinh viên chưa nộp giấy thanh toán ra trường:

TT M· SV Khóa Líp  Hä  Tªn
357 465854 54 54CD6 Nguyễn Thế Dưỡng
TT M· SV Khãa Ngành Líp  Hä  Tªn §èi t­îng TTRT
336 1143956 56 CD 56CD1 Dương Phú  Lý    
339 193856 56 CD 56CD1 Dương Thành Đức    
M· SV Khãa Ngành Líp  Hä  Tªn TTRT
2 3 4 5 6 7 15
157457 57   57CD3 Đỗ Thế Anh  
808757 57   57CD5 Lương Bá Ngọc  
925757 57   57CD6 Đinh Nhật Thành  
745657 57   57CDE Bùi Đức Hạnh  
991457 57   57CDE Đặng Thế Quyền  
724557 57   57TRD Phạm Thế Thành  
M· SV Khãa Líp  Hä  Tªn §èi t­îng TTRT
514558 58 58CD1 Nguyễn Đình Công    
485458 58 58CD1 Lê Huy Chung    
266958 58 58CD1 Nguyễn Văn Giỏi    
557758 58 58CD1 Đậu Mạnh Hùng    
410558 58 58CD1 Phạm Như Thông    
252558 58 58CD2 Vũ Văn Đại    
485258 58 58CD2 Nguyễn Sỹ Dương    
489858 58 58CD2 Vũ Đình Hai    
166358 58 58CD2 Ngô Minh Nghĩa    
540658 58 58CD2 Đậu Cường Pháp    
61758 58 58CD2 Đặng Mạnh Tiền    
438858 58 58CD2 Nguyễn Lương Trường    
585858 58 58CD2 Hoàng Văn Trí    
194758 58 58CD2 Phương Văn Tuấn 01  
174858 58 58CD3 Trần Đăng Lượng    
75158 58 58CD5 Nguyễn Văn Đệ    
247258 58 58CD5 Phạm Văn Huy    
491258 58 58CD5 Thiều Huy Long    
468058 58 58CD5 Hàn Anh Tài    
485358 58 58CD5 Nguyễn Hữu Tùng    
3381158 58 58TRD Đồng Lan Hương    
3365558 58 58TRD Nguyễn Thị Thanh Huệ    
3237258 58 58TRD Đào Thị Linh    
3416858 58 58TRD Lê Thị Thùy Linh    
3197758 58 58TRD Nguyễn Văn Lực    
24058 58 58TRD Nguyễn Hữu Thanh    
3025258 58 58TRD Đỗ Văn Xuân    
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)