Thông báo Vv tạm dừng thu học phí trực tiếp tại phòng Tài vụ

10/07/2018

Đối tượng nộp học phí trực tiếp:

Sinh viên từ K58 trở về trước + sinh viên bằng 2, liên thông.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)