Thông báo Vv phát thẻ BHYT cho sinh viên năm 2017

05/01/2017

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Tài vụ sẽ phát thẻ BHYT cho sinh viên từ khóa 57 đến 60.

Thời gian phát thẻ từ ngày 04/01/2017 đến hết ngày 15/01/2017.

Các bạn sinh viên trong ban cán sự đại diện cho lớp lên lấy thẻ.

Phòng Tài vụ yêu cầu tất cả các bạn sinhvieen trong ban cán sự lớp khi đến lấy thẻ BHYT phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

Đề nghị các sinh viên thuộc diện trên nghiêm túc thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)