Thông báo Vv nghỉ học ngày 22/5/2016

19/05/2016

Thông báo Vv nghỉ học ngày 22/5/2016

Để tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên thực hiện ngĩa vụ công dân của mình vào ngày Bẩu cử Quốc Hội 22/5/2016, phòng Đào tạo thông báo các lớp học có thời khóa biểu học vào ngày 22/5/2016 được nghỉ.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)