Thông báo Vv nghỉ học dịp lễ kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập Trường

07/11/2016


THÔNG BÁO

V/v nghỉ học dịp lễ kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập trường

Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập trường, phòng Đào tạo thông báo các lớp nghỉ học từ ngày 17/11 đến hết ngày 19/11.

Thầy, cô nào có nguyện vọng dạy bù, liên hệ với phòng Đào tạo để được cấp phòng.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)