Thông báo Vv hủy các môn học của lớp 58CD3.

09/01/2017

Phòng Đào tạo thông báo vì khối lượng sinh viên đăng ký các môn học của lớp 58CD3 kỳ II năm học 2016-2017 quá ít không đủ để mở lớp, vậy phòng Đào tạo thông báo lớp 58CD3 sẽ bị hủy. Sinh viên nào đã đăng ký ở lớp 58CD3 lên ngay văn phòng Khoa làm đơn để chuyể lớp môn học nếu vẫn có nhu cầu học. Hạn cuối là 10h, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)