Thông báo Vv giao thực tập cán bộ kỹ thuật cán bộ đợt 3 năm học 2018-2019

11/03/2019

Danh sách giao TTCBKT đợt 3: ds

Danh sách phân công thầy hướng dẫn ngành Đường: gvhd

Danh sách phân công thầy hướng dẫn ngành Đường sinh viên KV: KV

Thời gian: Từ 11/3/2019 đến 13/4/2019.

 

 

Lưu ý:

  • Sinh viên ngành Đường liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ thực tập.
  • Sinh viên ngành Cầu xem thông báo trên facebook của Bộ môn Cầu - CTN : bmcau
  • Sinh viên ngành Trắc địa liên hệ với bộ môn để nhận lịch.
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)