Thông báo Vv gia hạn đóng học phí kỳ I năm học 2016-2017

13/12/2016

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016-2017 của Trường Đại học Xây dựng, phòng Tài vụ gia hạn thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa với các hình thức thu sau:

1/ Sinh viên khóa 56 trở về trước, bằng hai, liên thông nộp học phí tại phòng Tài vụ.

2/ Sinh viên từ khóa 57 đến khóa 61 nộp tiền vào tài khoản liên kết với Ngân hàng Nông Nghiệp & PT Nông thôn.

Thời gian thu học phí từ ngày 12/12/2016 đến 26/12/2016.

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc diện thu học phí qua thẻ ATM nộp tiền vào tài khoản để Ngân hàng thực hiện quét thu học phí.

Lưu ý: Sinh viên khóa 57 đến khóa 60 ngoài số tiền học phí học kỳ phải nộp thêm tiền bảo hiểm y tế 458.000đ.

Phòng Tài vụ xin thông báo để sinh viên được biết và thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)