Thông báo Vv đóng học phí kỳ I năm học 2018-2019

27/09/2018

Thực hiện kế hoạch gảng dạy và học tập năm học 2018-2019 của Trường Đại học Xây dựng, Phòng Tài vụ thu học phí kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa với các hình thức thu sau:

  1. Sinh viên khóa 59 trở về trước nộp tiền học phí tại Phòn Tài vụ.
  2. Sinh viên từ khóa 60 đến khóa 62 nộp tiền vào tài khoản liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp & PT Nông thôn.
  3. Sinh viên bằng 2, liên thông nộp tiền tại Ngân hàng Viettinbank.

Thời gian thu học phí từ ngày 25/9/2018 đến ngày 30/11/2018.

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc diện thu học phí qua thẻ ATM nộp tiền vào tài khoản để Ngân hàng thực hiện quét thu học phí.

Phòng Tài vụ xin thông báo đến các sinh viên được biết và thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)