Thông báo Vv điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018

27/09/2018

Hiện tại đến ngày hôm nay một số sinh viên vẫn không nộp bảng tự đánh giá điểm rèn luyện: ds

Khoa Cầu đường sẽ gia hạn cho sinh viên đến hết thứ Hai ngày 01/10/2018, sau thời hạn trên mà những sinh viên trong danh sách vẫn không nộp bảng điểm rèn luyện thì Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của Khoa sẽ tự đánh giá sinh viên thuộc diện điểm rèn luyện từ trung bình trở xuống dựa theo tình trạng học của sinh viên năm học 2017-2018.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)