Thông báo Vv đăng ký Thực tập và làm Đồ án tốt nghiệp đợt 3

07/12/2017

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch đăng ký Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp đợt kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

Sinh viên đăng ký tại Khoa bắt đầu từ ngày 7/12/2017 đến hết 22/12/2017.

 

 

Kết quả sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp đợt 3 dự kiến công bố  vào Thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp đợt 3 bắt đầu từ Thứ 2 ngày 8 tháng 01 năm 2018.

Kết quả sinh viên được đi Thực tập TN đợt 3 dự kiến công bố vào Thứ Năm ngày 8 tháng 03 năm 2018.

Thời gian đi Thực tập Tốt nghiệp 5 tuần bắt đầu từ Thứ 2 ngày 12 tháng 03 năm 2018.

Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp đợt 4 bắt đầu từ Thứ 2 ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)