Thông báo VV đăng ký thực tập CBKT và Đồ án tốt nghiệp năm 2018-2019

16/07/2018

Một số lưu ý dành cho sinh viên đăng ký đi Thực tập Tốt nghiệp + Đồ án Tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 :

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 : Sinh viên được đi Thực tập Tốt nghiệp 3 đợt + Giao Đồ án Tốt nghiệp 4 đợt.

Cụ thể

Đợt 1 :

Thời gian đi Thực tập TN : Từ Tuần 1 đến hết tuần 5 ( Bắt đầu từ 6*8*2018 đến hết 9*9*2018).

Thời gian giao Đồ Án Tốt nghiệp : Từ tuần 6 đến hết tuần 20 ( Bắt đầu từ 10*9*2018 đến hết 23*12*2018 ). Chấm sơ khảo : Tuần 21 ; Bảo vệ ĐA Tốt nghiệp Tuần 22.

 

Đợt 2 : 

Thời gian đi Thực tập TN đợt 2 : Từ tuần 17 đến hết tuần 21 ( Bắt đầu từ 26*11*2018 đến hết 30*12*2018 )

Thời gian giao Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 : Từ tuần 15 đến hết tuần 31 ( Bắt đầu từ 12*11*2018 đến hết 10*3*2019 ). Chấm sơ khảo : Tuần 32 ; Bảo vệ ĐA Tốt nghiệp Tuần 33.

 

Đợt 3 :

Thời gian đi Thực tập TN : Từ tuần 32 đến hết tuần 36 (Bắt đầu từ 11*3*2019 đến hết 14*4*2019)

Thời gian giao Đồ án Tốt nghiệp : Từ Tuần 23 đến hết tuần 39 (Bắt đầu từ 7*1*2019 đến hết 5*5*2019). Chấm sơ khảo : Tuần 40 ; Bảo vệ ĐA Tốt nghiệp : Tuần 41.

 

Đợt 4 :

Thời gian giao Đồ án Tốt nghiệp : Từ tuần 38 . Thời gian cụ thể tiếp theo sẽ được thông báo sau do đợt 4 kế hoạch giao ĐA Tốt nghiệp sẽ được làm tiếp trong kì 1 năm học 2019-2020. 

 

Theo đó Thực tập Tốt nghiệp đợt 1 + (dự kiến đợt 3) ; Đồ án Tốt nghiệp đợt 1 + 3 . Sinh viên sẽ đăng ký vào đầu kì học theo đúng lịch chính khóa.

Thực tập Tốt nghiệp đợt 2 ; Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 + 4 . Sinh viên chú ý trên trang chủ của phòng đào tạo để nhận thông báo về hình thức đăng ký đi Thực tập Tốt nghiệp hoặc đồ án tốt nghiệp.

Trong tất cả trường hợp sinh viên cần chú ý thông báo của phòng đào tạo để nắm bắt được kế hoạch đăng ký chi tiết.

Chi tiết kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019 đã được dán trên bản tin của Khoa hoặc sinh viên xem tại đây .

Điều kiện đi Thực tập Tốt nghiệp + Đồ án Tốt nghiệp :

Sinh viên không còn nợ môn học (không bao gồm học phần GDTC + GDQP ). Chú ý : Học phần Tiếng anh cơ bản 1 + 2 cũng được tính là một môn học trong chương trình đào tạo. Sinh viên chưa đạt TOEIC/IELTS vẫn đăng ký đi TTTN+ĐATN như bình thường. 

Trong thời gian đi Thực tập TN + làm Đồ án TN sinh viên không được phép đăng ký học. 

Tất cả sinh viên khối CDE yêu cầu phải hoàn thiện học phí đào tạo khối CDE, Khoa mới ký công nhận danh sách đi Thực tập Tốt nghiệp.

Tất cả các thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ lại bộ phận Thư ký Khoa trong giờ hành chính.

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)