Thông báo Vv đăng ký môn học nguyện vọng và rút bớt học phần kỳ II 2016-2017.

22/12/2016

Phòng Đào tạo thông báo.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể chả nợ các môn học chưa đạt và hoàn thiện đủ điều kiện làm đồ án Tốt nghiệp, phòng Đào tạo tổ chức thu thập môn học nguyện vọng mở lớp và rút bớt học phần đã đăng ký của học kỳ II như sau:

1. Đăng ký nguyện vọng mở lớp

Sinh viên nhập môn học mà sinh viên có nguyện vọng học trả nợ trong kỳ II năm học 2016-2017 qua website phòng Đào tạo tại địa chỉ http://daotao.nuce.edu.vn/dknv từ ngày 27/12/2016 đến hết ngày 02/01/2017.

Lịch đăng ký bổ sung dự kiến bắt đầu từ: 14/01/2017

     2. Rút bớt các học phần đã đăng ký

Sinh viên có nguyện vọng rút bớt học phần đã đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017, làm đơn theo mẫu trên website phòng Đào tạo (http://daotao.nuce.edu.vn) và nộp tại phòng 202 - A1 từ ngày 27/12/2016 đến hết ngày 13/01/2017. Sinh viên vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút.

 

 

 

 

 

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)