Thông báo Vv đăng ký môn học kỳ II năm học 2016-2017.

22/11/2016
  1. Đợt đăng ký chính thức: TB
  • Sinh viên K57 + khóa cũ , Bằng 2, Liên thông thấy mình đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp và làm Đồ án tốt nghiệp thì đăng ký theo mẫu tại văn phòng Khoa từ ngày 12 tháng 12 đến hết 23 tháng 12 năm 2016: mẫu

 

* Điều kiện được đi thực tập Tốt nghiệp:

  • Đối tượng từ K55 trở về sau này: Sinh viên được phép nợ 3 môn, những môn còn chờ điểm được tính là đạt.
  • Riêng K54: Tùy từng trường hợp sẽ được xem xét sau.

* Điều kiện giao Đồ án Tốt nghiệp: Sinh viên không còn nợ môn học (không bao gồm học phần Thể chất + Quốc phòng)

  • Thời gian đi Thực tập Tốt nghệp (5 tuần): Bắt đầu từ 9 *01*2017
  • Thời gian làm Đồ án Tốt nghiệp (15 tuần): Bắt đầu 6*03*2017
  • Danh sách được đi Thực tập Tốt nghiệp dự kiến công bố vào thứ Tư ngày 04*01*2017 trên trang websi của Khoa.

 

      2. Sinh viên có mã 55 (không thuộc diện ưu tiên) lưu ý thời gian theo học tối đa 8 năm, hiện tất cả sinh viên trong đối tượng trên được phép học đến hết kỳ 1 năm học 2017-2018 (tức tháng 12 năm 2017), đến học kỳ 2 năm học 2017-2018 sinh viên phải đủ điều kiện đi Thực tập Tốt nghiệp và làm Đồ án Tốt nghiệp (không bao gồm các học phần Thể chất + Quốc phòng).

 

3. Thông báo vè việc đăng ký chương trình đại học thứ hai (học song bằng) và đăng ký học lại theo phương thức bảo lưu điểm quá trình (ĐQT): tb

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)