Thông báo Vv đăng ký môn học đợt kỳ III NH 2016-2017

29/03/2017

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể trả nợ các môn học chưa dạt và hoàn thiện đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp năm học 2017-2018, phòng Đào tạo tổ chức đợt đăng ký môn học cho các khóa cụ thể như sau: TB

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)