Thông báo Vv đăng ký làm chứng chỉ GDTC, chứng chỉ GDQP.

16/03/2017

Căn cứ vào quyết định số 33/2016/QĐ-ĐHXD ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc ban hành Quy chế đào tạo học Hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Xây dựng; điều kiện tiên quyết để được xét và công nhận tốt nghiệp là sinh viên phải có Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

Để đảm bảo tiến độ cấp Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất cho các lớp sinh viên K59 và các khóa cũ, Phòng Đào tạo thông báo tới các lớp sinh viên trực tiếp liên hệ với Phòng Đào tạo để làm thủ tục cấp chứng chỉ theo cách thức sau:

  • Sinh viên các lớp K59 đăng ký thông tin làm chúng chỉ tại địa chỉ website:http://daotao.nuce.edu.vn:8080 (sinh viên phải nhập chính xác nơi sinh), sau khi hết thời gian đưng ký, cnas bộ lớp lên phòng 202.A1 nhận lại danh sách đã đưng ký làm chứng chỉ để đối chiếu và nộp lện phí làm chứng chỉ 50.000đ/1 sinh viên.
  • Sinh viên các lớp từ K58 trở về trước làm thủ tục trực tiếp tại phòng Đào tạo (202.A1) lệ phí là 50.000đ/ 1 sinh viên.
  • Thời gian đợt đăng ký đến hết ngày 15/04/217
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)