Thông báo Vv đánh giá trình độ Tiếng Anh TOCEIC kỳ II (2015-2016)

18/05/2016

Thông báo Vv đánh giá trình độ Tiếng Anh TOCEIC kỳ II (2015-2016)

Thực hiện quyết định số 958/QĐ-ĐT ngày 27/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Vv Quy định Chuẩn tiếng anh đại học chính quy và kế hoạch năm học 2015-2016. Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi đánh giá trình độ Tiếng ANh học kỳ II (2015-2016) cho sinh viên khóa 58, khóa 59, khóa 60 như sau: tb

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)