Thông báo Vv cam kết nâng cao chất lượng học tập

04/05/2018

Khoa Cầu đường đề nghị sinh viên trong diện cảnh báo học tập mức 1, 2 làm bản cam kết theo mẫu của Khoa và nộp lại cho Khoa chậm nhất là thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018.

Mâu cam kết

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)