Thông báo về việc tích hợp các loại thẻ dùng cho sinh viên

03/04/2017

Thực hiện chuẩn hóa công tác quản lý sinh viên, bắt đầu từ tháng 3/ 2017 nhà trường sẽ tích hợp 3 loại thẻ đang sử sụng : Thẻ sinh viên, thẻ dự thi và thẻ thư viện trong một thẻ plastic dùng suốt cả khóa học cho sinh viên.

Việc cấp thẻ sinh viên theo mẫu mới sẽ bắt đầu được áp dụng với những trường hợp sinh viên cấp mới, làm lại hoặc có nhu cầu đổi thẻ ( Sinh viên không có nhu cầu đổi thẻ mới, sẽ tiếp tục sử dụng các thẻ cũ cho đến hết khóa học).

Nội dung chi tiết, quy trình, thủ tục làm thẻ sinh viên sinh viên xem tại đây : ctsv 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)