Thông báo về việc học tiếng anh tăng cường đến các lớp 60CDE + 61CDE

04/05/2018

Ban Chủ Nhiệm Khoa Cầu Đường yêu cầu toàn thể sinh viên lớp 60CDE và 61CDE đi học đầy đủ không được vắng mặt trong các tiết học tiếng Anh tăng cường.

Thời gian áp dụng : Bắt đầu từ Tuần 40 (Thứ 2 ngày 7*5*2018) đến hết tuần 43 (Thứ bảy ngày 2*6*2018).

Tất cả sinh viên vắng mặt dù chỉ 1 buổi học cũng sẽ không đủ điều kiện thi kết thúc học kì, kết quả sẽ được tính bằng 0 (không điểm). Sinh viên vẫn phải nộp học phí theo đúng lộ trình.

Kết quả thi IELTS cuối kì 2 năm học 2017 - 2018 sẽ được tính làm căn cứ giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học theo qui chế của nhà trường.

 

Đề nghị toàn sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)