Thông báo về việc đăng ký thi chứng chỉ IELTS Quốc tế năm 2017

14/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Multi Language trực thuộc Văn phòng tư vấn du học VNPC là ĐỐI TÁC BẠC (Silver Parner) của Hội Đồng Anh (BC). Hiện Trung tâm có chính sách hỗ trợ đăng kí thi IELTS Quốc tế tại British Council cho sinh viên của Khoa Cầu Đường có nguyện vọng thi lấy chứng chỉ IELTS Quốc tế để phục vụ cho công việc và học tập.

Chi tiết kế hoạch thi và các hỗ trợ Trung tâm dành cho sinh viên xem tại đây.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)