Thông báo Về kế hoạch tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh Tháng 2*2018

09/02/2018

Nhà Trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh theo dạng thức TOEIC

Thời gian đăng ký : Từ 10/2/2018 đến hết 25/2/2018 qua địa chỉ http://103.7.41.144/login

Nộp lệ phí : Số tiền 120.000 đồng tại phòng điều hành giảng đường tầng 2 - H1 từ 26/2/2018 đến hết 28/2/2018.

Dự kiến bắt đầu thi từ ngày 5/3/2018.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

 

Những sinh viên đã bảo vệ Đồ án tốt nghiệp nhưng chưa đạt chuẩn TOEIC sau khi tham dự kì thi trên nếu đạt sẽ được xét bổ sung tốt nghiệp và đưa vào danh sách nhận bằng cùng đợt K58 đợt 1.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện .

 

Danh sách sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp chưa đạt chuẩn TOEIC/ IELTS :

  1. Nguyễn Văn Minh - 58CDE
  2. Trần Văn Nhân - 58CDE
  3. Trần Văn Trường - 58CDE
  4. Bùi Đắc Vượng - 58CDE
  5. Lê Đức Hùng - 58TRD.
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)