Thông báo lịch học Tiếng Anh lớp CDE Kì 1 NH 2017 - 2018

05/08/2017

Khoa Cầu Đường thông báo lịch học Tiếng Anh lớp CDE học kì 1 năm học 2017 - 2018 như sau :

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

  1. Khóa 59 :

TT

Nhóm

Thứ

Tiết

Phòng

Tuần học

Ghi chú

 

1.     

59CDE1

3

101112

21-H2

Tuần 2 – 25

 

2.     

59CDE1

5

101112

605 – H1

 

3.     

59CDE1

6

101112

605 – H1

 

4.     

59CDE2

3

101112

23 – H2

 

5.     

59CDE2

5

101112

615 – H1

 

6.     

59CDE2

6

101112

109 – H1

 

 

 2. Khóa 60 :

TT

Nhóm

Thứ

Tiết

Phòng

Tuần học

Ghi chú

 

1.     

60CDE

2

789

612 – H1

Tuần 2 – 25

 

2.     

60CDE

3

101112

615 – H1

GVNN

3.     

60CDE

5

789

201 - TN

 

 

 3. Khóa 61 :

TT

Nhóm

Thứ

Tiết

Phòng

Tuần học

Ghi chú

 

1.     

61CDE1

3

789

612 – H1

Tuần 1 - 25

 

2.     

61CDE1

4

789

508 – H1

GVNN

3.     

61CDE1

5

789

205 – TN

 

4.     

61CDE2

4

123

401 – H1

GVNN

5.     

61CDE2

5

789

204 – TN

 

6.     

61CDE2

6

789

606 – H1

 

 

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)