Thông báo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K59

24/03/2017

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường vè việc khám sức khỏe định kỳ và bổ xung vào hồ sơ sức khỏe cho sinh viên k59 năm học 2016-2017: tb

 

Đề ghị ban cán sự lớp thông báo tới từng thành viên trong lớp của mình được biết và thực hiện đầy đủ, đúng lịch.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)