Thông báo kế hoạch giao đồ án tốt nghiệp K58 đợt 4 năm học 2017-2018 ngành Đường + Trắc địa

19/04/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch giao Đồ án Tốt nghiệp K58 đợt 4 - Học kì 2 NH 2017-2018 chuyên ngành Đường + Trắc địa  như sau :

          Sinh viên làm từ 23/4/2018 đến 30/6/2018 thì nghỉ hè từ 02/7/2018 đến hết 5/8/2018 sau đó lại tiếp tục làm từ 6/8/2018 đến 9/9/2018

                       

Sinh viên theo dõi thông báo của bộ môn để được biết thầy hướng dẫn mình.

Những sinh viên chưa đăng ký làm Đồ án Tốt nghiệp, chưa đạt chuẩn TOEC đề nghị lên Khoa hoàn thiện thủ tục trước ngày 24*4*2018.

Mọi thắc mắc sinh viên lên văn phòng khoa gặp cô Hiền để được giải quyết.

 

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP ĐATN TOEC
1 1143655 Nguyễn Khắc Thành 55CD4 20174  
2 571655 Nguyễn Xuân Tuấn 55CD5 20174 có đk  
3 1298155 Trần Xuân Đạt 55CD6 20174 có đk  
4 1011555 Bùi Phó Thanh 55CD6 20174  
5 482157 Bùi Đức Sang 57CD2 20174  
6 382258 Bùi Đình Duy 58CD1 20174 Đạt
7 469358 Lê Sỹ Long 58CD4 20174 Đạt ( tháng 6*2018 hết hạn)
8 74258 Trịnh Đình Vinh 58CD4 20174 Không đạt
9 451258 Đỗ Năng Thắng 58CD5 20174 Đạt ( tháng 6*2018 hết hạn)
10 401258 Vũ Văn Thiên 58CD5 20174 Không đạt
11 126222 Đỗ Ngọc Nam B22CD 20174  
12 861755 Phạm Hồng Tiến 55CD6 Chưa đk  
13 845455 Hoàng Ngọc Hân 55CD1 Chưa đk  
14 725056 Nguyễn Tuấn Anh 56CD7 Chưa đk  
             

 

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP Ngành ĐATN Note
1 210955 Lê Thành Trung 55TRD TRDXD 20174  
               

Danh sách bổ sung:

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP ĐATN TOEC
1 1262655 Lê Danh  Thành 55CD1 20174  
2 499157 Dương tùng Bách 57CD2 20174  
3 243558 Phạm Tuấn Minh 58CD1 20174 Đạt ( tháng 6*2018 hết hạn)
4 442058 Lê Như Thiện 58CD5 20174 Đạt ( tháng 6*2018 hết hạn)
             
             
TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP Ngành ĐTBTL ĐATN
1 3003058 Phạm Minh Lợi 58TRD TRD ĐC   20174

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)