Thông báo kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp đợt 3 NH2017-2018 ngành Đường + Trắc địa

07/03/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch đi Thực tập Tốt nghiệp K58 đợt 3 - Học kì 2 năm học 2017 - 2018 chuyên ngành Đường + Trắc địa :

Thời gian đi Thực tập tốt nghiệp : 5 tuần .

Bắt đầu từ : Thứ 2 - ngày 12 tháng 3 năm 2018.

Chi tiết lịch, phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên xem thông báo của bộ môn.

 

Những sinh viên trong diện được xếp đi Thực tập tốt nghiệp nhưng chưa đăng ký đề nghị đến văn phòng Khoa đăng ký trước 16H00 - Thứ 5 ngày 8/3/2018.

Danh sách ngành Đường:

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP Ghi chú
1 1167255 Hoàng Văn Sơn 55CD2  
2 1011555 Bùi Phó Thanh 55CD6  
3 1127857 Lã Công Hiến 57CD2  
4 918657 Trương Văn Nam Anh 57CD6  
5 1128157 Lý Văn Tiệp 57CD6  
6 244058 Vũ Huy Hoàng 58CD1  
7 631758 Nguyễn Đức Hùng 58CD1  
8 6358 Nguyễn Ngọc Khánh 58CD1  
9 252258 Trần Hoàng Tú 58CD1  
10 137458 Nguyễn Thọ Lê Hùng 58CD2  
11 544958 Phạm Quốc Hưng 58CD4  
12 435858 Vũ Ngọc Sơn 58CD4  
13 442058 Lê Như Thiện 58CD5  
14 82058 Phạm Đình Hoàng 58CDE  
15 342558 Đỗ Xuân Hiểu 58CD4 Chưa đk
16 515458 Nguyễn Mạnh Hoàng 58CD4 Chưa đk
17 243758 Nguyễn Văn Minh 58CD4 Chưa đk
18 72958 Cao Đình Hai 58CDE Chưa đk
19 184458 Vũ Hoàng Quang 58CDE Chưa đk
           

Danh sách ngành Trắc địa:

TT MÃ SV HỌ TÊN   Lớp
1 210955 Lê Thành Trung 55TRD
2 252756 Nguyễn Tiến Tùng 56TRD
3 3003058 Phạm Minh Lợi 58TRD
         

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)