Thông báo gia hạn học phí kỳ 3 năm học 2015-2016

10/06/2016

Thông báo gia hạn học phí kỳ 3 năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập nawmhocj 2015-2016 của Trường Đại học Xây dựng, phòng Tài vụ gia hạn thu học phí kỳ III năm học 2015-2016 cho sinh viên các khóa với các hình thức sau: tb

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)