Thông báo danh sách Tốt nghiệp K56 đợt 3 năm học 2015-2016

10/08/2016

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách Tốt nghiệp K56 đợt 3 hoàn thiện thủ tục thanh toán ra trường và rút hồ sơ gốc tại tầng 2 Hội trường G3 vào ngày 16 và 17/8/2016 (trong giờ hành chính).

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp: ds

Lưu ý: Những sinh viên sau chưa nộp giấy thanh toán ra trường.

 1. Hoàng Duy Linh Msv 1201053  lớp 53CD1
 2. Đỗ Trung Dũng Msv913153  lớp 53CD2
 3. Võ Huy Sơn msv 1085553  lớp 53CD2
 4. Lê Văn Tùng msv1049853  lớp 53CD2
 5. Võ Đăng Công  msv 1084153  lớp 53CD4
 6. Nguyễn Huy Hưởng  msv 400553  lớp 53CD7
 7. Phạm Xuân Trường  msv1042755  lớp 55CD2
 8. Tạ Huy Hùng  msv 1042955  lóp 55CD4
 9. Nguyễn Văn Sơn  msv1153155  lớp 55CD7
 10. Phạm Công Nhật  msv 1393355  lớp 55TRD
 11. Nguyễn Văn Hoành  msv 943756  lớp 56CD1
 12. Hoàng Văn Hoài  msv 863756  lớp 56CD2
 13. Nguyễn Văn Quang  msv 1007456  lớp 56CD4
 14. Phan Trọng Dũng  msv 1006456  lớp 56TRD
 15. Nguyễn Văn Minh  msv 859956  lớp 56TRD

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)