Thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm học 2017-2018.

07/06/2018

Sinh viên tốt nghiệp cần thực hiện một số công việc trước khi nhận bằng như sau:

  1. Nộp giấy thanh toán tra trường tại Khoa.
  2. Rút hồ sơ sinh viên  tại tầng 2 Hội trường G3 vào ngày 18 và 19/6/2018 (trong giờ hành chính).
  3. Tham gia khảo sát phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp. Hướng dẫn khỏa sát xem tại đây
  4. Sinh viên phải hoàn tất mọi thủ tục thì mới được nhận Quyết định tố nghiệp và bảng điểm (lịch nhận Quyết định, bảng điểm và bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo sau).

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm học 2017-2018: ds

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)