Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đượt 1 NH2018-2019

07/09/2018
  • Sinh viên ngành đường liên hệ với thầy hướng dẫn để nhận đề tài.
  • Sinh viên ngành Cầu + Trắc địa liên hệ với bộ môn để được biết giáo viên hướng dẫn
TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP GV HƯỚNG DẪN
1 960157 Phan Tuấn Dương 57CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
2 657058 Hoàng Ích Đồng 58CD1 TS. Ngô Việt Đức
3 3072858 Trịnh Minh Đức 58CD1 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
4 605158 Hoàng Văn Biên 58CD3 TS. Cao Phú Cường
5 432258 Lê Hồng Quân 58CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
6 460058 Nguyễn Đình 58CD5 TS. Ngô Việt Đức
7 101558 Nguyễn Minh Tuấn 58CDE TS. Nguyễn Đức Nghiêm
8 359059 Trần Hoàng Anh 59CD1 TS. Cao Phú Cường
9 430059 Phạm Văn Chính 59CD1 PGS.TS Hoàng Tùng
10 153459 Phùng Văn Duy 59CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam
11 109059 Lê Tú Mạnh 59CD1 TS. Ngô Việt Đức
12 102959 Phạm Văn Sứ 59CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm
13 164859 Trần Mạnh Thắng 59CD1 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
14 548859 Hồ Hoàng Thiện 59CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm
15 253159 Đoàn Văn Thuần 59CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam
16 290059 Nguyễn Ngọc Tính 59CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam
17 559559 Nguyễn Xuân Trà 59CD1 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
18 555859 Đinh Tuấn Anh 59CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
19 606559 Nguyễn Trung Anh 59CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
20 625159 Nguyễn Việt Anh 59CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh
21 560459 Chu Duy Ánh 59CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh
22 70859 Trần Quang Cường 59CD2 TS. Ngô Việt Đức
23 472259 Lê Văn Sơn 59CD2 TS. Cao Phú Cường
24 218659 Bùi Thị Hoàng Anh 59CD3 PGS.TS Hoàng Tùng
25 497659 Hà Tuấn Anh 59CD3 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
26 459359 Đinh Văn Dũng 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
27 352159 Nguyễn Quang Hải 59CD3 PGS.TS Bùi Phú Doanh
28 225959 Nguyễn Văn Hiệp 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
29 353759 Phạm Ngọc  Hiếu 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
30 552259 Hồ Vĩnh Hoàng 59CD3 PGS.TS Bùi Phú Doanh
31 215859 Bùi Đức Hưng 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
32 350959 Nguyễn Hồng Sơn 59CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
33 119059 Trần Văn Vinh 59CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
34 563859 Trần Đức Anh 59CD4 PGS.TS Bùi Phú Doanh
35 336159 Đặng Văn  Dương 59CD4 TS. Cao Phú Cường
36 603459 Dương Minh Tuấn 59CD4 TS. Đỗ Duy Đỉnh
37 376759 Vũ Ngọc  Sáng 59CD5 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
38 301859 Trần Văn Anh 59CDE PGS.TS Đinh Văn Hiệp
39 715459 Him Chomnith 59CDE TS. Đỗ Duy Đỉnh
40 93259 Trần Văn Dương 59CDE PGS.TS Vũ Hoài Nam
41 35059 Trần Trung Hiếu 59CDE PGS.TS Vũ Hoài Nam
42 400459 Nguyễn Duy Khả 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng
43 3636759 Nguyễn Hoàng Long 59CDE TS. Đỗ Duy Đỉnh
44 303959 Nguyễn Thị  Nhung 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng
45 637459 Đặng Đức 59CDE PGS.TS Bùi Phú Doanh
46 182759 Phùng Phú Tuân 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng
47 298459 Trịnh Thanh Tùng 59CDE TS. Nguyễn Đức Nghiêm
48 706856 Vũ Quang Chinh 56CD4 PGS.TS Vũ Hoài Nam
49 545057 Bùi Anh Tú 57CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
50 918657 Trương Văn Nam Anh 57CD6 PGS.TS Hoàng Tùng
51 37958 Nguyễn Đình Hải Hà 58CD1 TS. Vũ Ngọc Trụ
52 244058 Vũ Huy Hoàng 58CD1 PGS.TS Bùi Phú Doanh
53 631758 Nguyễn Đức Hùng 58CD1 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
54 06358 Nguyễn Ngọc  Khánh 58CD1 TS. Ngô Việt Đức
55 252258 Trần Hoàng Tú 58CD1 TS. Cao Phú Cường
56 406958 Nguyễn Văn Đức 58CD3 TS. Đỗ Duy Đỉnh
57 342558 Đỗ Xuân Hiểu 58CD4 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
58 544958 Phạm Quốc Hưng 58CD4 ThS. Thái Hồng Nam
59 243758 Nguyễn Văn Minh 58CD4 ThS. Thái Hồng Nam
60 358758 Hoàng Tiến Quân 58CD4 ThS. Đinh Xuân Hoàn
61 82058 Phạm Đình Hoàng 58CDE TS. Nguyễn Đức Nghiêm
62 521158 Hoàng Văn Giáp 58CD1 ThS. Đinh Xuân Hoàn
63 499157 Dương Tùng Bách 57CD2 TS. Vũ Ngọc Trụ
           
Ghi chú:  - Thời gian làm đồ án tốt nghiệp 15 tuần kể từ ngày 10/9/2018
   - Sinh viên liên hệ ngay với GV hướng dẫn để nhận nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.
TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP GV HƯỚNG DẪN
1 32721 Hà Văn Công KV25 ThS. Thái Hồng Nam
2 30426 Hoàng Văn Sinh KV26 ThS. Đinh Xuân Hoàn
3 31128 Màng Văn Nhượng KV28 ThS. Đinh Xuân Hoàn
4 31428 Cà Thị Thương KV28 ThS. Thái Hồng Nam
5 03128 Lãnh Thị Minh Thư KV28 ThS. Đinh Xuân Hoàn
6 03228 Lý Thị Viên KV28 ThS. Thái Hồng Nam
7 34025 Vừ A Cử KV25 ThS. Thái Hồng Nam
8 30827 Châu A Chăng KV27 ThS. Đinh Xuân Hoàn
Ghi chú:          
   - Thời gian làm đồ án tốt nghiệp 15 tuần kể từ ngày 10/9/2018
   - Sinh viên liên hệ ngay với GV hướng dẫn để nhận nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.

 Danh sách ngành Cầu: ds

Danh sách ngành Trắc địa: ds

 

Danh sách sinh viên trên sau khi điểm Thực tập tốt nghiệp về mà không đạt sẽ bị loại ra khỏi danh sách.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)