Thông báo danh sách sinh viên đạt học bổng kỳ 1 Nh 2018-2019 - Lần 2

15/03/2019

Danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng - Bản dự thảo lần 2 - ngày 15*03*2018: ds

 

Mọi thắc mắc sinh viên lên trự tiếp văn phòng Khoa gặp cô Hiền trong giờ hành chính để được giải quyết đến 10h thứ Hai ngày 18*3*2019. Sau giờ trên Khoa sẽ chuyển danh sách lên Trường.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)