Thông báo danh sách sinh viên đạt học bổng kỳ 1 Nh 2018-2019 - Lần 1

12/03/2019

Danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng - Bản dự thảo lần 1 - ngày 12*03*2018: ds

Bảng phân phối tiền theo khóa: bang

 

Lưu ý:

  • K59 chuyển về điểm hệ 10 xét điểm từ cao xuấng thập, ưu tiên những sinh viên là cán bộ lớp.
  • Sinh viên thuộc diện học bổng mà dự thi Olympic toàn quốc hoặc tương đương đạt giải Khuyến khích trở lên sẽ được nâng một mức học bổng.
  • Mọi thắc mắc sinh viên lên trự tiếp văn phòng Khoa gặp cô Hiền trong giờ hành chính để được giải quyết đến hết thứ Sáu ngày 15*3*2019.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)