Thông báo dành cho sinh viên K62

10/10/2017

Thông báo Vv cấp tài khoản trên cổng thông tin đào tạo đối với các lớp K62, B23.

Để sinh viên có thể theo dõi thông tin, đăng ký môn học trên cổng thông tin đào tạo đại học hệ chính quy (http://daotao.nuce.edu.vn/), phòng Đào tạo cấp cho mỗi sinh viên 01 tài khoản.

Thông tin đăng nhập bao gồm: Tên đăng nhập là mã số sinh viên và mật khẩu mạc định gồm 6 ký tự có định dạng ddmmyy. Trong đó: dd là 2 ký tự ngày sinh, mm là 2 ký tự tháng, yy là 2 ký tự năm sinh của sinh viên.

Ví dụ một sinh viên có mã sinh viên là: 1235962 có ngày sinh là 03/05/1999 thì tài khoản đăng nhập như sau: Tên đăng nhập là 1235962 và mật khẩu là 030599.

Phòng Đào tạo yêu cầu các sinh viên hệ chính quy khóa 62, bằng 2 khóa 23, liên thông khóa 13 kiểm tra tài khoản đăng nhập của mình. Nếu sinh viên không đăng nhập được vào website của phòng Đào tạo, đề nghị sinh viên mang theo thẻ sinh viên lên phòng 202 nhà A1 để được giải quyết.

 

Lưu ý: Sinh viên khi đăng nhập được vào tài khoản của mình thì đổi mật khẩu để tránh phiền phức sau này.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)