Thông báo dành cho sinh viên K59.

17/04/2017

Thông báo Vv trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K59.

Hiện nay Trạm Y Tế đã có kết quả khám sức khỏe định kỳ sinh viên k59. Vậy Trạm Y Tế thông báo tới toàn bộ sinh viên khóa 59 đến nhận lại kết quả khám sức khỏe định kỳ và tư vấn sức khỏe.

Địa điểm: Tầng 2 - Phòng khám bệnh Trạm Y Tế.

Thời gian: Từ 18/4/2017 đến hết 28/4/2017.

Sáng: 8h - 11h30; chiều 14h-17h

Đề nghị sinh viên K59 đến đúng thời gian theo lịch thông báo!

Lưu ý: Khi đi sinh viên nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)