Thông báo dành cho lớp Cầu đường tài năng

04/12/2017

Khoa Cầu Đường thông báo đến toàn thể sinh viên lớp Cầu Đường tài năng nội dung sinh hoạt tháng 12 năm 2017.

Thời gian : Cả ngày thứ Bảy ngày 9/12/2017.

Địa điểm : Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn

Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo trên trang chủ của Khoa. Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Danh sách sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa Tháng 12 * 2017

 

TT f_masv Khãa f_holotvn f_tenvn f_tenlop
1 375058 58 Trần Xuân  Cương 58CD1
2 418958 58 Bùi Văn  Thế 58CD1
3 323858 58 Nguyễn Xuân Toán 58CD1
4 243358 58 Lương Văn Vinh 58CD1
5 216858 58 Nguyễn Tiến Phát 58CD3
6 371558 58 Vũ Đình  Chiến 58CD4
7 409458 58 Nguyễn Văn Công 58CD5
8 247258 58 Phạm Văn  Huy 58CD5
9 348558 58 Lưu Xuân Quỳnh 58CD5
10 393258 58 Nguyễn Quang Thưởng 58CD5
11 285758 58 Trần Văn Tuyển 58CD5
12 223258 58 Quách Cao Mừng 58CDE
13 285858 58 Trịnh Phúc  Thành 58CDE
14 68958 58 Nguyễn Thịnh  Trường 58CDE
15 126759 59 Nguyễn Vũ Nam Chiến 59CD1
16 225459 59 Trần Văn Hưng 59CD1
17 290059 59 Nguyễn Ngọc Tính 59CD1
18 321359 59 Đặng Đình Trọng 59CD1
19 376459 59 Nguyễn Trọng Vinh 59CD1
20 102359 59 Trần Thị Châm 59CD2
21 552259 59 Hồ Vĩnh Hoàng 59CD3
22 434159 59 Tô Như Sáng 59CD3
23 207859 59 Nguyễn Tiến An 59CD4
24 85159 59 Trần Văn Thoái 59CD4
25 364059 59 Phạm Thanh Tùng 59CD4
26 595259 59 Từ Minh Trí 59CD4
27 478959 59 Hoàng Văn Tiến 59CD5
28 560859 59 Lê Văn Tiệp 59CD5
29 280259 59 Bùi Thị Xim 59CD5
30 93259 59 Trần Văn Dương 59CDE
31 35059 59 Trần Trung Hiếu 59CDE
32 297259 59 Nguyễn Thị Hoan 59CDE
33 303959 59 Nguyễn Thị  Nhung 59CDE
34 3072859 59 Kiều Phương Thúy 59CDE
35 341459 59 Trần Văn Thủy 59TRD
36 196060 60 Trần Hữu 60CD1
37 169760 60 Lê Ngọc Sơn 60CD3
38 1547760 60 Lê Hoàng  Khang 60CDE
39 110760 60 Nguyễn Công Thành 60CDE
40 168560 60 Hoàng Dung My 60TRD
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)