Thông báo

20/03/2020

Bộ môn Đường ô tô - đường đô thị xin thông báo:
+ Lớp NV11 Đồ án hình học và khảo sát thiết kế đường ô tô; thầy phụ trách: PGS.TS Bùi Phú Doanh; doanhbp@nuce.edu.vn;
+ Lớp NV11 Đồ án thiết kế nền mặt đường; thầy phụ trách TS Nguyễn Đức Nghiêm;nghiemnd@nuce.edu.vn;
+ Lớp NV11 Đồ án Xây dựng đường; thầy phụ trách TS. Cao Phú Cường; cuongcp@nuce.edu.vn;
Đề nghị các sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn qua địa chỉ email để biết thời gian hướng dẫn và phương thức hướng dẫn đồ án.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)