Thông báo

25/03/2019

Hội thảo về chương trình chuyển tiếp tín chỉ với ĐH HUDDERSFIELD, chia sẻ của Giáo sư ĐH HUDDERSFIELD về " xu hướng mới áp dụng trong kiến trúc".

Thông tin cụ thể sinh viên xem tạo đây

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)