Thời khóa biểu học Tiếng Anh tăng cường Khóa 63

05/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo lịch học Tiếng Anh tăng cường học phần Tiếng Anh cơ bản 1 đến sinh viên lớp 63CD1+2+3+4+5+6.

 

Thời gian học : Bắt đầu Từ Tuần 6 - Thứ 2 ngày 10*9*2018.

Chi tiết thời khóa biểu sinh viên xem theo đường link sau : tkb

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)