Thời khóa biểu học tiếng anh học kì 1 năm học 2016 -2017

11/07/2016

Khoa Cầu Đường thông báo lịch học tiếng Anh các lớp Cầu Đường Anh ngữ học kì 1 năm học 2016 - 2017.

Phòng học được bố trí các Tuần 1+2+3+4. Do từ Tuần 5 cần đợi nhà trường xếp lịch học cho K61 nên hiện chưa có phòng. Phòng học từ Tuần 5 sẽ được khoa cập nhật vào thời gian Tuần 3 hoặc 4. Đề nghị sinh viên lưu ý

 Lịch trình đào tạo :

  • Lớp 58CDE: tuần học 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Thi giữa kỳ tuần 7, thi cuối kỳ tuần 16, học tiếng Anh chuyên ngành(10 buổi) tuần 17, 18, 19
  •  Lớp 59CDE: tuần học 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thi giữa kỳ tuần 7, thi cuối kỳ tuần 15, học tiếng Anh chuyên ngành (5 buổi) tuần 16, 17,18
  •  Lớp 60CDE học tuần: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Thi giữa kỳ tuần 6, thi cuối kỳ tuần 15, học tiếng Anh chuyên ngành (5 buổi) tuần  16, 17, 18.
  •  Lớp 61CDE: tuần học 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25. Thi kiểm tra phân lớp tuần 6 , tuần 12 thi giữa kỳ, tuần 25 thi cuối kỳ

 

 

Tuần học : Tuần 1+2+3+4

                     

TT

Nhóm

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

1.     

58CDE1

2

456

105H1

GVNN

2.     

58CDE1

4

456

105H1

 

3.     

58CDE1

6

456

105H1

 

4.     

58CDE2

2

456

 

Không học do Trung tâm báo không bố trí được giáo viên.

5.     

58CDE2

4

456

106H1

GVNN

6.     

58CDE2

5

456

105H1

 

7.     

59CDE1

2

789

108H1

GVNN

8.     

59CDE1

4

789

108H1

 

9.     

59CDE1

6

789

108H1

 

10.  

59CDE2

2

789

109H1

 

11.  

59CDE2

4

789

109H1

GVNN

12.  

59CDE2

6

789

109H1

 

13.  

60CDE

2

789

110H1

 

14.  

60CDE

4

789

110H1

 

15.  

60CDE

6

789

110H1

GVNN

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)