Lịch thực tập tốt nghiệp K58 đợt 1 chuyên ngành Cầu - CTN

27/11/2017

Bộ môn Cầu - Công trình ngầm thông báo kế hoạch đi Thực tập Tốt nghiệp K58 đợt 2 như sau :

  • Thời gian :  16H30 - Thứ 3 ngày 28 tháng 11 năm 2017

  • Địa điểm : Phòng 308 - Nhà Thí nghiệm

Đề nghị sinh viên được xếp đi Thực tập Tốt nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Danh sách chính thức sinh viên đi Thực tập Tốt nghiệp Ngành Cầu - K58 đợt 2

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP Duyệt đi TTTN Note
1 475255 Thân Văn Thành 55CD2 Cầu 20172
2 365957 Phan Duy Hải 57CD2 Cầu 20172
3 590357 Nguyễn Thành Nam 57CD2 Cầu 20172
4 1035257 Dương Cao Nguyên 57CD2 Cầu 20172
5 597657 Nguyễn Văn Nam 57CD3 Cầu 20172
6 997857 Nguyễn Xuân Nam 57CD5 Cầu 20172
7 674257 Đỗ Tiến Thắng 57CD5 Cầu 20172
8 217058 Tôn Xuân Hiệp 58CD1 Cầu 20172
9 474158 Lại Thế Mạnh 58CD1 Cầu 20172
10 69558 Nguyễn Văn Nam 58CD1 Cầu 20172
11 495958 Phạm Đức Ngọc 58CD1 Cầu 20172
12 493558 Phạm Khánh Thành 58CD1 Cầu 20172
13 614258 Đỗ Văn Thứ 58CD1 Cầu 20172
14 111558 Nguyễn Văn Thưởng 58CD1 Cầu 20172
15 509758 Ngô Minh Tuấn 58CD1 Cầu 20172
16 532358 Đặng Tuấn Anh 58CD2 Cầu 20172
17 270558 Vũ Đình Đức 58CD2 Cầu 20172
18 611658 Nguyễn Văn Hoàn 58CD2 Cầu 20172
19 251358 Vũ Hải Thoại 58CD2 Cầu 20172
20 514458 Hồ Ngọc Thùy 58CD2 Cầu 20172
21 348858 Phạm Đức Cảnh 58CD3 Cầu 20172
22 477158 Trịnh Văn Đạt 58CD3 Cầu 20172
23 27058 Lê Minh Đức 58CD3 Cầu 20172
24 318258 Hoàng Văn Hiếu 58CD3 Cầu 20172
25 125958 Mai Trọng  Hoàng 58CD3 Cầu 20172
26 374958 Nguyễn Quang Phương 58CD3 Cầu 20172
27 480158 Nguyễn Như Trọng 58CD3 Cầu 20172
28 539958 Đặng Văn Anh 58CD4 Cầu 20172
29 578458 Trần Văn Dũng 58CD4 Cầu 20172
30 254358 Nhữ Đình Duy 58CD4 Cầu 20172
31 358658 Nguyễn Xuân Hinh 58CD4 Cầu 20172
32 348758 Phạm Văn Hưng 58CD4 Cầu 20172
33 204558 Nguyễn Văn Hường 58CD4 Cầu 20172
34 399058 Ngô Thanh Long 58CD4 Cầu 20172
35 58358 Nguyễn Xuân Trường 58CD4 Cầu 20172
36 311658 Nguyễn Xuân Đạo 58CD5 Cầu 20172
37 411658 Phạm Thành Đạt 58CD5 Cầu 20172
38 403758 Nguyễn Tiến Đạt 58CD5 Cầu 20172
39 183558 Bùi Đức Dương 58CD5 Cầu 20172
40 509858 Vũ Hồng Phát 58CD5 Cầu 20172
41 322358 Đặng Văn Tình 58CD5 Cầu 20172
42 353358 Nguyễn Văn Trọng 58CD5 Cầu 20172
43 337658 Tống Xuân Trung 58CD5 Cầu 20172
44 516358 Nguyễn Hải Đính 58CDE Cầu 20172
45 2102211 Phạm Đức Trường LT11CD Cầu 20172
46 673657 Vũ Văn Thắng 57CD4 Cầu 20172 - 27*11*2017
47 236958 Nguyễn Ngọc Hòa 58CDE Cầu 20172 - 23*11*2017
48 92358 Nguyễn Công Tuấn 58CD3 Cầu 20172 - 28*11*2017
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)